KENT KULAK BURUN BOĞAZ

09.08.2020

Turgutreis cad. No:25 Anadolu Meydanı (Tandoğan)/ ANKARA

Balonla Sinoplasti

Daralmış sinüs yollarının açılması sinüzitin tedavisinde yardımcı olur. Bu amaçla son zamanlarda balon tekniği kullanıma girmiştir. Navigasyon ile sinüs yollarına girilerek daralmış sinüs yolları balon ile genişletilir. Her hastada kullanılamaz, ancak uygun hastalarda yarar sağlar.

Balonla sinüsplasti sinüslerin boşalmasını sağlayan açıklıkların herhangi bir doku almadan genişletilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemle klasik endoskopik sinüs cerrahisine göre daha az ağrı ve daha çabuk iyileşme olmakta ve tampon gerekmemektedir. Ayrıca bu teknikle klasik sinüzit ameliyatlarından elde edilen sonuç elde edilebilmektedir.

Sinüsler kafanın içinde kafanın ağırlığını alan, ses rezonansına katkıda bulunan içi hava ile dolu boşluklardır. Bir ev düşünün evin içinde bir sürü oda ve koridorlar olsun. Sinüslerde bu odalar gibidir ve koridorlarla burun içine açılırlar. Bu koridorlarda oluşan tıkanıklık o boşluğun yani sinüsün iltihaplanmasına neden olur. Yani sinüzit olursunuz.

Doktorunuz bu enfeksiyon için antibiyotik önerebileceği gibi müzmin bir sinüzit ise cerrahi tedavide önerebilir.

Balon sinüsplasti ileri teknoloji gerektiren ameliyatlardan biridir. Her sinüzit vakasında kullanılmaz. Ancak doktorunuz size balon sinüsplasti uygulamayı düşünüyorsa; size isteğinize göre hafif bir anestezi veya genel anestezi  verilecektir. Burun içinden geçirilen katater sinüs içine ilerletilecek, katatere bağlı tel üzerinden de balon sinüse doğru gönderilerek şişirilecektir. Böylece sinüs ağzını tıkayan dokular itilip sinüs ağzı genişletilecektir. Daha sonra balonun havası indirilip katater ve balon dışarı çıkarılacaktır.

Bu teknik sinüzit için kullanılan diğer tekniklerle beraber de kullanılabildiği gibi, ilerleyen sinüzitlerde daha sonra  diğer tekniklerin kullanmasını da engellemez.

KENT'ten haberdar olun!