KENT KULAK BURUN BOĞAZ

26.11.2020

Turgutreis cad. No:25 Anadolu Meydanı (Tandoğan)/ ANKARA

Ameliyatlar

 • Tüm KBB ve Estetik operasyonları için, güncel teknolojiyle tam donanımlı iki ameliyathane

 

 • Hasta konforu ve hijyenini tümüyle karşılayan 10 adet tek yataklı oda

 

 • Navigasyon -HD Endoskopi-Mikroskopi

 

KULAK BURUN BOĞAZ

 

Baş Boyun Cerrahisi


 • Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
 • Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit
 • Maksillektomi, parsiyel
 • Maksillektomi, total
 • Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile
 • Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj
 • Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu
 • Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu
 • Mandibuladan tümör rezeksiyonu + rekonstrüksiyon plağı onarımı
 • Mandibuladan tümör rezeksiyonu +vaskülarize kemik grefti ile onarımı
 • Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı
 • Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için
 • Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için
 • Oronazal fistüllerin kapatılması
 • Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu
 • TME luksasyonu kapalı redüksiyon
 • Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu
 • Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
 • Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon

Burun Cerrahisi


 • Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon
 • Alın flebi ile total burun kaybı onarımı
 • Burun eksternal cerrahi onarımı, greft-flepli
 • Burun eksternal cerrahisi
 • Burun içi konka elektrokoterizasyonu
 • Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu
 • Burun mukozası koterizasyonu
 • Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel
 • Burun rekonstrüksiyonu, total
 • Burun tamponu konması, arka
 • Burun tamponu konması, ön
 • Burundan yabancı cisim çıkarılması
 • Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır ‘saddle nose’ deformitesi onarımı
 • Koanal atrezi düzeltilmesi
 • Konka lateralizasyonu
 • Konka SMR
 • Septal fraktür onarımı
 • Nazal fraktür onarımı
 • Nazal polipektomi
 • Nazal septal perforasyon onarımı
 • Nazal septal buton tatbiki
 • Nazal valv cerrahisi
 • Rinofima eksizyonu ve alın flebi
 • Rinofima eksizyonu ve deri grefti
 • Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullanılmayan
 • Rinoplasti, komplike/greft ile
 • Septoplasti veya SMR
 • Septorinoplasti
 • Şinesi, veb açılması

Boyun ve Larinks (Gırtlak) Cerrahisi


 • Arytenoidektomi (endolaringeal)
 • Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel (tek taraflı)
 • Boyun eksplorasyonu
 • Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu
 • Damak fistülü onarımı
 • Endolaringeal lazer cerrahisi
 • Endolaringeal mikroşirürji ile larinks poliplerine girişim
 • Faringolarinjektomi
 • Faringolarinjoözefajektomi
 • Hiyoid süspansiyonu
 • İntralaringeal enjeksiyonla medializasyon
 • Kordektomi veya stripping
 • Kosta grefti alınması
 • Krikotiroidopeksi
 • Laringeal fraktür tedavisi, kapalı
 • Laringeal reinnervasyon
 • Laringofissür
 • Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon
 • Laringoplasti, medializasyon, tek taraflı
 • Laringoplasti, yanıklar, rekonstrüksiyon
 • Laringosel çıkarılması
 • Laringoskopi, direkt
 • Laringoskopi + biyopsi
 • Laringoskopi, fleksible fiberoptik
 • Laringostroboskopi
 • Larinjektomi, parsiyel
 • Larinjektomi, total
 • Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile
 • Larinks papillomu
 • Larinks yabancı cisim çıkarılması
 • Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu
 • Larenkste radyofrekans ile kordotomi veya kordektomi
 • Lateral rinotomi ile yaklaşım
 • Obturator tatbiki
 • Suprahyoid boyun diseksiyonu
 • Tirohyoid suspansiyon
 • Tiroplasti
 • Trakeoözofajial fistül açılması, primer
 • Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder

Paranazal Sinüs Cerrahisi


 • Antrokoanal polip eksizyonu
 • BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım
 • Caldwell-Luc ameliyatı
 • Eksternal etmoidektomi
 • Frontal sinozotomi (trepanasyon)
 • Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik
 • Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı
 • Ozenaya cerrahi girişim
 • Piterigopalatin fossa cerrahisi
 • Transnazal etmoidektomi
 • Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi
 • Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi
 • Endoskopik DSR
 • Endoskopik frontal sinüs cerrahisi
 • Endoskopik koanal atrezi açılması
 • Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu
 • Endoskopik konka redüksiyonu
 • Endoskopik medial maksillektomi
 • Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi
 • Endoskopik optik sinir dekompresyonu
 • Endoskopik orbita dekompresyonu
 • Endoskopik septoplasti
 • Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi
 • Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi
 • Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi
 • Maksiller sinüse endoskopik müdahale
 • Nazofarinks biyopsisi
 • Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik
 • Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi

Ağız, Dudak, Dil ve Farinks (Yutak) Cerrahileri


 • Adenoidektomi
 • Adenoidektomi ve tüp
 • Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu
 • Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu + lokal flepler
 • Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı
 • Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri
 • Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı
 • Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı
 • Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu
 • Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı
 • Alveolar yarık onarımı
 • Anterior damak fistülü onarımı
 • Damağa radyofrekans uygulanması
 • Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu
 • Damak ve uvula lezyonlarının flep ile onarımı
 • Damak yarığı onarımı ve faringeal flep
 • Damak yarığı onarımı
 • Deri grefti kullanarak sulkoplasti
 • Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması
 • Dil köküne radyofrekans uygulanması
 • Dil kökü süspansiyonu
 • Dil lezyonu eksizyonu
 • Dil lezyonu eksizyonu ve dil flebi ile onarım
 • Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması
 • Dudak adezyonu
 • Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu/biyopsi
 • Dudak/dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım
 • Dudak yarığı onarımı
 • Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu+lokal flepler ile onarımı+LAP biyopsisi
 • Faringeal flep
 • Farinks duvarının rezeksiyonu ve myokutan flep ile onarımı
 • Frenilum linguale plastiği
 • Genioglossal ilerletme
 • Genioplasti
 • Glossektomi
 • Hemiglossektomi
 • Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi
 • Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu
 • Lazer asiste uvulektomi
 • Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti
 • Lingual tonsil eksizyonu
 • Mentoplasti
 • Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolü
 • Peritonsiller apse açılması
 • Posterior damak fistülü onarımı
 • Premaksiller segmentin geri alınması
 • Ranulaya girişim
 • Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı
 • Sert damaktan tümör eksizyonu
 • Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu
 • Tonsillektomi
 • Tonsillektomi ve adenoidektomi
 • Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp
 • Tonsillektomi ve tüp
 • Transpalatal ilerletme
 • Uvulektomi
 • Uvulofaringoplasti
 • Vestibuloplasti

Salgı (Tükürük) Bezlerine Yönelik Cerrahi


 • Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu
 • Parotidektomi
 • Parotis apse drenajı
 • Sialolitotomi
 • Sublingual tükrük bezi eksizyonu
 • Submaksiller veya sublingual apse drenajı
 • Submandibuler tükrük bezi eksizyonu
 • Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti

Kulak ve Çevresi ile ilişkili Cerrahiler


 • Ampute kulak kepçesinin kompozit greft olarak sütüre edilmesi
 • Aural polip eksizyonu
 • Aurikula apse, hematom drenajı
 • Aurikula eksizyonu
 • Basit mastoidektomi
 • Buşon, lavaj ve maniplasyon
 • Canal Wall Down timpanoplasti
 • Dış kulak yolu atrezisi
 • Dış kulak yolu biyopsisi
 • Dış kulak yolu, eksositoz eksizyonu
 • Dış kulak yolu, malign kısımların radikal eksizyonu
 • Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması
 • Eksploratis timpanotomi
 • Endolenfatik sak operasyonu
 • Fasiyal sinir dekompresyonu
 • Fasiyal sinir sütürü
 • Glomus tümör eksizyonu
 • İki loblu kulak memesinin onarımı
 • Kepçe kulak onarımı
 • Mastoidektomi kavitesi debridmanı
 • Meatoplasti, stenozlarda
 • Miringoplasti
 • Miringotomi
 • Stapedektomi
 • Koterizasyon ile kulak perforasyonu onarımı
 • Timpanoplasti (mastoidektomi ve kemikcik zincir onarımı dahil)
 • Ventilasyon tüpü uygulaması

 


ESTETİK CERRAHİ

 

 • Meme Ameliyatları (Büyütme, Küçültme, Dikleştirme)
 • Yüz Germe
 • Genital Bölge Estetiği
 • Jinekomasti
 • Kepçe Kulak Düzeltme
 • Göz Kapağı Ameliyatları  
 • Yarık Dudak

  Anasayfa'ya Dön 
KENT'ten haberdar olun!