Timpanoplasti


Timpanoplasti kulak zarı delinmelerinde ve kronik orta kulak hastalıklarında uygulanan ameliyat tekniğidir. Amaç, orta kulaktaki hastalığı temizlemek, altta yatan patolojiyi düzeltmek, kulak zarını onarmak ve mümkünse işitmeyi iyileştirmektir.

Timpanoplasti ameliyatları kulakta bulunan hasara göre değişiklik göstermektedir. Bazı hastalarda sadece kulak zarındaki deliğin onarılması yeterliyken, bazı hastalarda zar onarımı ile birlikte orta kulakta ses iletiminden sorumlu olan kemikçiklerin onarılması gerekmektedir. Ayrıca bazı hastalarda timpanoplasti ameliyatlarında mastoid kemikteki iltihabın temizlenmesi de gerekebilir .

Orta kulakta epitelin birikerek bir kitle oluşturmasına kolesteatom denir. Eğer kolesteatom temizlenmezse çevredeki kemikleri eriterek yüz siniri felci, beyin apsesi, işitme kaybı gibi durumlara yol açabilmektedir. Kolesteatom varlığı kesin ameliyat endikasyonu oluşturur.

Timpanoplasti ameliyatları kulak arkasından veya kulak içinden yapılan kesiler ile gerçekleştirilmektedir. Eğer kulak zarındaki delik küçük ise, dışarıdan kesi olmadan kulak kanalı içinden yapılan kesi ile ameliyat gerçekleştirilebilir. Timpanoplasti ameliyatlarında başarı şansı yüksektir; ancak ameliyat kurallara uygun yapılmış olsa bile kulak zarına konulan greftte tutmama durumu oluşabilir ve cerrahinin tekrarı gerekebilir.