Op. Dr. Alper ŞENKAL

Op. Dr. Alper ŞENKAL

Eposta


Eğitim Durumu

Üniversite : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1996-2003)

Uzmanlık : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı (21 Kasım 2003 – 4 Mart 2009)


İş Tecrübesi

1- Etimesgut Asker Hastanesi KBB Kliniği, Ankara (1 Haziran 2009-31 Mayıs 2010) (Askerlik görevi)
2- Askerlik süresince Ankara Özel Kent KBB Dal Merkezi’nde part-time KBB uzmanı olarak çalıştı (Prof. Dr. Metin Önerci ile birlikte)
3- Zile Devlet Hastanesi KBB Kliniği, Tokat (1 Haziran 2010- 6 Aralık 2011) (mecburi hizmet – devlet hizmet yükümlülüğü)
4- Ankara Özel Kent KBB Dal Merkezi (12 Aralık 2011-……)


Yurtdışı Tecrübeleri

Birmingham Üniversitesi, Good Hope Hastanesi, Genel Cerrahi Departmanı, Birmingham, İngiltere (1-31 Mart 2003, seçmeli cerrahi stajı , Dr. Mark AS Chapman ile) Teksas Üniversitesi, MD Anderson Kanser Merkezi, Baş ve Boyun Cerrahisi Departmanı, Houston- Teksas, Amerika Birleşik Devletleri (1-31 Ağustos 2005, gözlemci doktor, Dr.Randal Weber ve Dr.Jeffrey N. Myers ile birlikte) Tenth Bilateral Workshop Cologne- Germany, Special Surgical İnterventions in ENT-II , Köln, Almanya (Center of Anatomy, University of Cologne, 10-13 Şubat 2011, KBB’de özel cerrahi uygulamalar kursu-uygulamalı kadavra diseksiyon kursuna katıldı)


Uzmanlık Tezi: Baş ve Boyun Kanserli Hastalar İçin Washington Üniversitesi Yaşam Kalitesi Anket Formu Türkçe Versiyonunun Geçerliliği ve Güvenilirliğinin Araştırılması (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şefik Hoşal)

Başarılar-Ödüller:
Baş ve Boyun Kanserli Hastalar İçin Washington Üniversitesi Yaşam Kalitesi Anket Formu Türkçe Versiyonunun Geçerliliği ve Güvenilirliğinin Araştırılması 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi , Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, En İyi Araştırma Ödülü, En İyi Baş Boyun Çalışması 2.lik Ödülü

Yabancı Dil: İngilizce


ESERLER LİSTESİ

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Hilmi Alper Şenkal, Mutlu Hayran, Ebru Karakaya, Bevan Yueh, Ernest A Weymuller Jr, Ali Şefik Hoşal; The validity and reliability of the Turkish version of the University of Washington Quality of Life Questionnaire for patients with head and neck cancer. American Journal of Otolaryngology 2011 Nov 30. [Epub ahead of print]
2. Hilmi Alper Şenkal, Taner Yılmaz; Type I thyroplasty revision 1 year after a window was mistakenly created on the cricoid cartilage; Ear, Nose & Throat Journal May 2010, E14-16.
3. Hilmi Alper Şenkal, Soner Özkan, Kader Karlı Oğuz, Ergin Turan;Dolichoectatic and Tortuous Vertebrobasillary Arterial System Causing Progressive Left-Sided Hearing Loss in a Patient with Previous Right Sided Deafness; The Mediterranean Journal of Otology 2008; 4:143-147.
4. Hilmi Alper Şenkal, Ahmet Emre Süslü, Ömer Faruk Ünal; A rare cause of rhinolithiasis: Ectopic tooth;International Journal Of Pediatric Otorhinolaryngology Extra; (2006) 1, 249-252.
5. Çağdaş Elsürer, Hilmi Alper Şenkal, Ehab Zayyan, Taner Yılmaz, Sefa Kaya; Bilateral external auditory canal squamous cell carcinoma: a case report; European Archives of Otorhinolaryngology; 2007 Aug;264(8);941-5.
6. Senem Çengel, Hilmi Alper Şenkal, Ö. Faruk Ünal; Infantile myofibromatosis: solitary type; International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra (2008) 3, 188-191.
7. Çağdaş Elsürer, Hilmi Alper Şenkal, Dilek Ertoy Baydar, Levent Sennaroğlu; Ceruminous adenoma mimicking furunculosis in the external auditory canal; European Archives of Otorhinolaryngology; (2007) 264:223-225.
8. Hilmi Alper Şenkal, Taner Yılmaz, Ahmet Bülent Sözeri; Choriocarcinoma: rare presentation as a neck mass; Ear, Nose & Throat Journal tarafından kabul edildi, basılması bekleniyor.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve kongre kitabında basılan bildiriler
1. Hilmi Alper Şenkal, Taner Yılmaz; Revizyon tiroplasti ameliyatında krikoid kartilaj üzerinde tespit edilen pencere, vaka sunumu; 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde (2010) poster olarak sunuldu.
2. Hilmi Alper Şenkal, Taner Yılmaz, Ahmet Bülent Sözeri; Nadir görülen bir vaka: boyunda kitle ile başvuran primeri bilinmeyen koryokarsinom; 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde (2010) poster olarak sunuldu.
3. Hilmi Alper Şenkal, Tuğba Aslan, Gaye Güler Tezel, Ahmet Bülent Sözeri; Preaurikular pilomatriksoma; 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde (2010) poster olarak sunuldu.
4. Hilmi Alper Şenkal, Rıza Dündar, Metin Demir, Esin İlbiz Erman, Gözde Şahin, Muhammed Aziz Sütbaş; Nazolabial kist tedavisinde transnazal endoskopik marsupializasyon yöntemi; 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde (2010) poster olarak sunuldu.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Hilmi Alper Şenkal, Ali Şefik Hoşal, Özay Gököz, Ahmet Bülent Sözeri; Tanınız Nedir?; KBB ve BBC Dergisi; 2009 17(1):38.
2. Hilmi Alper Şenkal, Ali Şefik Hoşal, Özay Gököz, Ahmet Bülent Sözeri; Geçen Sayının Bilmece Olgusunun Yanıtı- Tiroglossal Duktus Kistinde Papiller Karsinom; KBB ve BBC Dergisi; 2009 17(2):82-4.
3. Hilmi Alper Şenkal, Tuğba Aslan, Gaye Güler Tezel, Ahmet Bülent Sözeri, Preaurikular Pilomatrixoma, Genel Tıp Dergisi 2011;21(1):21-23.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve kongre kitabında basılan bildiriler
1. Hilmi Alper Şenkal, Senem Çengel, Ö. Faruk Ünal, Kıvanç Ayas; Lingual Tiroid; Vaka Sunumu; 28. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi’nde (2005) poster olarak sunuldu.
2. Hilmi Alper Şenkal, Senem Çengel, Ö. Faruk Ünal, Kıvanç Ayas; İnfantil Myofibromatozis; Vaka Sunumu; 28. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi’nde (2005) poster olarak sunuldu.
3. Hilmi Alper Şenkal, Ali Şefik Hoşal, Özay Gököz, Ahmet Bülent Sözeri; Tiroglossal Duktus Kistinde Papiller Karsinoma; 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde (2007) e-poster olarak sunuldu.
4. Hilmi Alper Şenkal, Ahmet Emre Süslü, Ömer Faruk Ünal; Rinolitiazisin nadir görülen bir nedeni: ektopik diş; 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde (2007) e-poster olarak sunuldu.
5. Hilmi Alper Şenkal, Levent Sennaroğlu, Sarp Saraç, Ergin Turan; Anomalili Kulaklarda Koklear İmplantasyon Deneyimimiz; 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde (2007) sözlü sunum olarak sunuldu.
6. Hilmi Alper Şenkal, Mutlu Hayran, Ebru Karakaya, Bevan Yueh, Ernst Weymuller, Ali Şefik Hoşal; Baş ve Boyun Kanserli Hastalar İçin Washington Üniversitesi Yaşam Kalitesi Anket Formu Türkçe Versiyonunun Geçerliliği ve Güvenilirliğinin Araştırılması; 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde (2010) sözlü sunum olarak sunuldu.
7. Hilmi Alper Şenkal; Kronik otitis medialı hastada gelişen kulak miyazı (musca domestica): tedavide önemli bir nokta; 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde (2010) e-poster olarak sunuldu.

Çeviriler
Hilmi Alper Şenkal, Ali Şefik Hoşal; Head and Neck Surgery- Otolaryngology; Bayron J. Bailey, Bölüm 101 Baş ve Boyun Kanserlerinde Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi, kitap bölümü Türkçe çevirisi (henüz basılmadı)
Hilmi Alper Şenkal, Ali Şefik Hoşal; Head and Neck Surgery- Otolaryngology; Bayron J. Bailey, Bölüm 116 Tiroid ve Paratiroid Hastalıklarında Teşhis ve Tedavi, kitap bölümü Türkçe çevirisi (henüz basılmadı)


Hobiler – Uğraşlar

Profesyonel futbol hakemliği (halen TFF Ankara bölgesi ulusal yardımcı hakemi olarak görev yapmakta, yurdun farklı illerinde oynanan yılda yaklaşık 12 profesyonel futbol müsabakasında görev almakta) Balıkadamlık – SCUBA dalıcısı (CMAS 1 yıldız SCUBA dalıcı brövesi mevcut, sayısız dalış tecrübesi mevcut) Plastik model uçak yapımı ile uğraşmakta