Prof. Dr. Metin ÖNERCİ

Prof. Dr. Metin ÖNERCİ

EpostaProf. Dr. Metin Önerci Hacettepe Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı fakültede Kulak Burun Boğaz ihtisasını tamamladı. 1990 yılında doçent, 1997 yılında profesör oldu. Lise ve üniversite eğitimi süresince TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu’ndan burs aldı. 1977 yılında Goethe Enstitüsü bursu, 1981 yılında DAAD bursu ile Almanya’da Almanca eğitimi gördü ve Goethe Enstitüsü’nü bitirdi.

2010 yılında Avrupa Rinoloji Derneği’ne Onur Üyesi olarak seçildi. Avrupa Rinoloji Derneği’nin kuruluşundan itibaren 16. ve en genç onur üyesi oldu. Balkan KBB Dernekleri, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Türk Rinoloji Derneği onursal üyeliklerine de seçilmiştir. 2011 yılında Çin Guangzhou Üniversitesi Adjunct Profesör öğretim üyeliğine, 2020 yılında Saint Petersburg, Rusya First Pavlov State Medical Universitesi misafir öğretim üyeliğine kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Önerci, daha önce Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Avrupa Rinoloji Derneği, Uluslararası Burun İnflamasyon ve Alerjik Hastalıkları Derneği, Uluslararası Otorinolaringolojik Endoskopi, Alerji, İmmünoloji, Horlama ve Ronkopati Derneği, Collegium Otorhinolaryngologicum Amicitae Sacrum ve Uluslararası Nazal Polip Derneği’nin Başkanlığını yapmıştır. Şu anda Dünya Kulak Burun Boğaz Dernekleri Rinoloji, Alerji, Fasial Plastik Cerrahi, Uyku Hastalıkları Komiteleri Başkanlığı, Uluslararası Rinoloji Derneği Genel Sekreterliği, Balkan Kulak Burun Boğaz Dernekleri Başkanlığı, Orta ve Batı Asya Kulak Burun Boğaz Dernekleri Başkanlığı, Yakın Avrasya ve Afrika Kulak Burun Boğaz Dernekleri Başkanlığı, Ulusal Rinoplasti Derneği Başkanlığı, Ulusal Horlama ve Uyku Apnesi Derneği Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Kendisi Avrupa Rinoloji Derneği, Balkan Otorinolaringoloji ve Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Onur Üyesi, Ulusal Otorinolaringolojik Alerji Derneği Başkanı ve Türk Rinoloji Derneği Onursal Başkanıdır.

Laryngoscope, European Archives of Otorhinolaryngology, International Journal of Rhinology, Am J Rhinology gibi uluslararası ve birçok yurt içi dergilerin yayın kurulunda görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Metin Önerci’nin 250’nin üzerinde yayınlanmış makalesi, 20’den fazla Türkçe yayınlanmış kitabı, Springer kitabevi tarafından 8 yurtdışında basılmış kitabı vardır. 300’nin üzerinde yurtdışında davetli konuşmacı olarak konuşmalar yapmış, ABD, Almanya ve İtalya’da kurslarda eğitici ve konuşmacı olarak görev almıştır. Ayrıca Almanya, Rusya, İtalya, Hindistan, Pakistan ve diğer birçok ülkede davetli olarak veya canlı cerrahi kurslarında ameliyat yapmıştır.

Prof. Dr. Metin Önerci evli ve 2 çocuklu olup, çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilmektedir. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.