Ses CerrahisiSes kısıklığı, Kulak Burun Boğaz Polikliniği’ne en sık başvuru sebeplerinden biridir. Ses kısıklığı çocuk ve erişkinlerde farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Sesteki bozukluk nezle grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, ses tellerindeki problemler, sesin yanlış kullanımı, ses teli felci gibi birçok faktörden kaynaklanabilir. Gırtlak reflüsü de seste bozulmaya yol açan en önemli faktörlerden biridir. Özellikle çocuk hastalarda ses teli nodülleri en sık ses kısıklığı sebeplerindendir. Ses kısıklığı ile başvuran bir hastada hastanın ses kısıklığının hikayesi çok iyi irdelenmeli ve tüm Kulak Burun Boğaz muayenesi detaylıca yapılmalıdır. Bu muayenede ses tellerinin özel kamera ile muayene edilmesi ve görüntülenmesi ekstra önem arz etmektedir.

Ses kısıklığı ile başvuran bir hastada muayenede bulunan sebebe göre ses terapisi, ilaç tedavisi veya cerrahi ile tedavi edilirler. Hekiminiz bu tedavilerden hasta için en uygun olanını size önerecektir. Bu tedaviler bazen tek başına, bazen de birlikte uygulanabilmektedir. Takip sürecinde hastanın önerilere uyması, iyileşme sürecini hızlandırıp ses probleminin tekrarlama ihtimalini azaltacaktır.

Ses, kendimizi ifade etmemizi sağlayan en önemli iletişim aracımızdır ve ses bozuklukları kişiyi sosyal ve psikolojik olarak ta etkileyebilmektedir. Hastanın yaşı ne olursa olsun sesle ilgili yaşanan değişiklik ve problemler ciddiye alınmalıdır. Seste meydana gelen değişiklikler 2 haftadan uzun süre geçmiyorsa mutlaka bir Kulak Burun Boğaz doktorunun muayenesi gerekmektedir.