Boyun | GuatrTroid bezi boynun orta ve alt kısmında yerleşmiş hormon salgılayan bir bezdir. Bu bezin büyümesine guatr denir. Bezden troid hormonları ve kalsitonin salgılanır. Bezin fazla çalışması (hipertroidi) troid hormonlarının çok salınması veya az çalışması (hipotroidi) ise troid hormonlarının az salınması durumudur. Bezin normal çalışması durumu ise ötroid durumudur.

Guatr endokrin ve cerrahi bölümlerin birlikte takip edebileceği multidisipliner bir hastalıktır. Hormon eksikliğinde hormon tedavisi uygulanırken, hormon fazlalığında baskılayıcı tedaviler uygulanır. Guatr hastada nefes darlığı yapacak kadar büyükse cerrahi tedavi yapılır.