Boyun | Tiroid Bezi KitlesiTroid bezi boynun orta ve alt kısmında yerleşmiş hormon salgılayan bir bezdir. Bu bezin büyümesine guatr denir. Bezden troid hormonları ve kalsitonin salgılanır. Bezin fazla çalışması (hipertroidi) troid hormonlarının çok salınması veya az çalışması (hipotroidi) ise troid hormonlarının az salınması durumudur. Bezin normal çalışması durumu ise ötroid durumudur. Guatr endokrin ve cerrahi bölümlerin birlikte takip edebileceği multidisipliner bir hastalıktır. Hormon eksikliğinde hormon tedavisi uygulanırken, hormon fazlalığında baskılayıcı tedaviler uygulanır. Guatr hastada nefes darlığı yapacak kadar büyükse cerrahi tedavi yapılır.

Troid bezinin diffüz (yaygın) büyümediği durumlarda bez bölgesinde hasta nodül veya kitle fark edebilir. Bu nodüller tek veya birçok sayıda olabilirler. Eskiden nodüllerin çok sayıda olması iyi olarak düşünülürdü. Günümüzde çok sayıda nodül olan durumlarda da %10 gibi bir oranda kötü huylu tümör saptanabileceği belirtilmektedir. Dolayısıyla troid kitleleri ister tek ister çok sayıda olsun ileri inceleme gerektirir.

Hastanın tek şikayeti troidde veya boyunda kitle veya nodül olabileceği gibi, ağrı, yutma güçlüğü, nefes darlığı gibi şikayetleri de olabilir. Ayrıca troid hormonlarının seviyesine göre bazı ek şikayetlerde olabilir. Hipertroidi durumunda çarpıntı, yerinde duramama, zayıflama, parlak ten, kırmızı-dışa çıkık gözler gibi bulgular olurken hipotroidi de kilo alma, kaşlarda ve tüylerde dökülme, uyku hali, unutkanlık gibi şikayetler olabilir.

Tüm bu şikayetlerle doktora geldiğinizde, doktorunuz sizi muayene edecek, troidle ilgili hastalık düşündüğünde troid hormon seviyelerinizi görmek isteyecektir. Bununla beraber gerekli görürse ultrason, troid sintigrafisi, tomografi, MR gibi ileri tetkiklerde isteyebilecektir. Kitleden alınan ince iğne biyopsisi tanıda oldukça önemlidir. Bunun sonucuna göre hekim size cerrahi (ksımi veya total troid ameliyatı) ve gerekli görürse kemoradyoterapi önerecektir. Troid cerrahisindeki en büyük risk ise ses teline giden sinirin zedelenmesidir. Bu durum tecrübeli ellerde nadir olmakla beraber risk olarak her zaman vardır.