Boyun | Tükrük Bezi KitlesiTükrük bezleri majör ve minör olarak iki grupta toplanır. Majör olanlar yanak, çene altı ve dil altında yerleşmişlerdir. Minör olanlar baş boyun bölgesinde yaygın olarak bulunurlar. Tükrük bezi kitleleri genellikle iyi huyludurlar. Hastada kitle dışında başka bir bulgu olmaz. Yüz felci, kitlede ağrı, kızarıklık, birden bire büyüme gibi ek şikayet varsa bu kitlenin kötü huylu olma ihtimali yüksektir.

İyi huylu kitlelerde muayene sırasında kitle dışında bulgu saptanmaz. Kötü huylu kitlelerde etraf dokuya yayılım, cilde açılma, boyunda tutulum gibi bulgular tespit edilir. Bu durumda hekim ultrason, tomografi, MR gibi teknikleri kullanarak (tümörün iyi veya kötü huylu olmasına göre biri veya birkaçı istenebilir) tümörün yerini ve yaygınlığını belirler. Hekim duruma göre bu tetkiklerden önce veya sonra kitleden iğne biyopsisi alarak tanı koymaya çalışır. Deriye açılan tümörlerde kitleden direk biyopsi alınır. Biyopsi sonucuna göre hastaya cerrahi ve/veya kemoradyoterapi (kötü huylu tümörlerde) önerilir.

Cerrahide en önemli risk yüz sinirinin (fasiyal sinir) zedelenmesidir. Kötü huylu tümörlerde ise yüz siniri tümör yayılım olasılığı yüzünden çoğunlukla bilerek kesilir.